Showing 5 answered questions on History

What was the 3rd Golden Age of the Silk Road?
History . 1 year ago
The third Golden Age of the Silk Road was from the 10th to the 13th centuries, when the Mongol Empire and its trading networks flourished.... View complete answer
Ano ang kahalagahan ng kasaysayan ng declaration of tejeros convention ni Artemio ricarte?​
History . 1 year ago
Ang Kasaysayan ng Declaration of Tejeros Convention ni Artemio Ricarte ay isang mahalagang bahagi ng Rebolusyonaryong Pilipinas. Kinilala ito bilang isang pamamaraan para sa pag-organisa ng mga Pilipinong rebolusyonaryo at pagpapatupad ng isang sistema ng pamahalaan na makakatulong sa pagpapalaya ng... View complete answer
Mabuti at Di-Mabuting Epekto Ng Sistemang Bandala​
History . 1 year ago
Tulad ng lahat ng iba pang sistemang pandaigdig, ang Sistemang Bandala ay may mabuting epekto at masamang epekto sa kapaligiran. Sa isang positibong aspeto, ang sistemang ito ay makakatulong na mapataas ang antas ng pag-unawa tungkol sa kapaligiran at pagtuturo sa kultura ng pag-iingat sa kapaligira... View complete answer
Example of 21st century African literature authors and their text​
History . 1 year ago
African literature has a long and storied history, with many authors making their mark over the centuries. In the 21st century, African authors are continuing to contribute to the world of literature in new and exciting ways. Some notable examples include Chimamanda Ngozi Adichie, whose works such a... View complete answer