Showing 28 answered questions on Araling Panlipunan

Bakit mahalaga ang kalakalang trans-sahara sa africa​
Araling Panlipunan . 1 year ago
Kalakalang trans-Sahara ay mahalaga sa Africa dahil nagbibigay ito ng access sa mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon, tulad ng teknolohiya, kagamitan, pagkain, at iba pa. Binabawasan nito ang pagkakaiba-iba sa antas ng pamumuhunan at pagbabago sa pagitan ng mga bansa, na nagpa... View complete answer
Ano ang maging bunga o resulta ng mga pagsuway pangangayaw ng mga Igorot at pakikidigma ng muslim sa mga Espanyol?​
Araling Panlipunan . 1 year ago
Ang mga bunga o resulta ng mga pagsuway pangangayaw at pakikidigma ay ang pagkalagot ng mga Igorot at muslim sa Espanyol, ang pagkatalo ng mga Espanyol sa mga rebolusyonaryong grupo, at ang pagkamit ng kalayaan at independensya para sa mga Igorot at muslim.... View complete answer
What is the importance of nationalism for you as the future of the country?
Araling Panlipunan . 1 year ago
Nationalism is important for ensuring the continued development and prosperity of the country. It helps promote unity, solidarity and pride in a nation's culture and heritage.... View complete answer
Anu ano ang mga pagtuklas Ng mga bansang kanluranin​
Araling Panlipunan . 1 year ago
Mga pagtuklas ng mga bansang Kanluranin ay kasama ang mga pananaliksik sa lohika, astronomiya, arkeolohiya, siyensya ng heolohiya, biyolohiya, at iba pang mga siyensyang pang-agham.... View complete answer
Mga nagawa ng pamahalaang komonwealth sa panlipunan?
Araling Panlipunan . 1 year ago
Ang Pamahalaang Komonwealth ay nagpatupad ng mga programa para sa kalusugan, edukasyon, at pagpapabuti ng pamumuhay ng mga tao. Nagbigay din sila ng mga benepisyo tulad ng pension, tulong sa pag-aaral, tulong sa pag-aasawa, at mga trabaho para sa mga mahihirap.... View complete answer
Reflection about the effect of globalization in the Philippines concept map​
Araling Panlipunan . 1 year ago
The Philippines has experienced both benefits and drawbacks due to globalization. On the positive side, the economy has flourished with increased trade and investment opportunities, job creation, and poverty reduction. Moreover, the country has become more competitive on the global stage. However, g... View complete answer
Kahalagahan ng calligraphy ​
Araling Panlipunan . 1 year ago
Ang calligraphy ay isang magandang sining na nakatuon sa artistic expression ng pagsulat. Ito ay isang paraan upang lumikha ng aesthetically pleasing at may kahulugan na mga salita at parirala. Ang calligraphy ay maaaring gamitin para sa mga layuning dekorasyon, pati na rin para sa komunikasyon at p... View complete answer
Kailan nagsimulang isulong ang sogie bill?​
Araling Panlipunan . 1 year ago
Ang pag-usad sa Sogie Bill ay nagsimula noong Hulyo 2019, nang ipasa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act (RA) 11313 o mas kilala bilang ang "Anti-Discrimination Act". Ang batas na ito ay naglalayong pangalagaan at pahalagahan ang mga karapatan ng mga LGBT Filipino.... View complete answer
Patakaran ito sa pagbubuwis na ipinatupad ng mga Espanyol kung saan ay kinakailangang magkaroon ang mga Pilipino ng tarheta o pagkakakilanlan.​
Araling Panlipunan . 1 year ago
Ang patakarang ito ay isang napakahalagang patakaran na ipinatupad ng mga Espanyol noong 2023. Ang layunin ng patakaran ay upang matiyak na lahat ng mga Pilipino ay may isang tarheta o pagkakakilanlan kapag nagbabayad ng buwis. Ang patakarang ito ay isang mahalagang hakbang upang maiwasan ang pagkak... View complete answer
Ang itinuring na kauna-unahang encomendero sa Pilipinas.​
Araling Panlipunan . 1 year ago
Si Don Miguel Lopez de Legazpi ay itinuring na ang kauna-unahang encomendero sa Pilipinas. Ito ay isang titulo na ibinigay sa mga tagapag-alaga at tagapamahala sa mga sinaunang panahon. Siya ay tinawag na "Protector de las Islas Filipinas" at "Gobernador y Adelantado Mayor de las Islas Filipinas" sa... View complete answer
In what method are wild animals and endangered animals cared for?​
Araling Panlipunan . 1 year ago
Wild animals and endangered animals are typically cared for by providing them with natural habitats, veterinary care, and food. Additionally, wildlife conservation is an important part of caring for wild animals, as it helps to protect their habitats and ensure that they have enough resources to sur... View complete answer
Paano nagkakaugnay ang wika nasyonalismo at katarungan panlipunan
Araling Panlipunan . 1 year ago
Ang pag-uugnay sa wika at nasyonalismo ay isang kumplikadong tema na may malalim na implikasyon sa katarungan panlipunan. Sa pangkalahatan, ang pagtataguyod ng isang pambansang wika ay ipinapakita na ang mga tao sa loob ng isang bansa ay mayroon ding parehong mga interes o mga hangarin para sa isang... View complete answer
Sila ang nangangasiwa sa sistema ng hustisya para sa mga krimen kabilang na ang pag-iimbestiga, pagpataw ng parusa.​
Araling Panlipunan . 1 year ago
Ang sistema ng hustisya ay mayroong maraming entidad na nangangasiwa sa pag-imbestiga, pagtugis at pagpataw ng parusa para sa mga krimen. May mga pulisya na nangangasiwa sa pagpataw ng parusa sa pamamagitan ng paglalabas ng mga kautusan at mayroon ding mga hukuman na nakatakda at nagsasagawa ng pagp... View complete answer
Anong konseptong nagkakatulad ang ugnayan ng pamilihan at pamahalaan?
Araling Panlipunan . 1 year ago
Ang ugnayan ng pamilihan at pamahalaan ay nagsasama sa isang konsepto ng sinakop, o ang konsepto na ang pamahalaan ay nagbibigay ng direktiba o regulasyon sa pamilihan. Ang pamahalaan ay nagpapatupad ng mga patakaran upang masiguro na ang mga tao ay magkaroon ng access sa mga produkto at serbisyo ng... View complete answer
Ano ang Hindi Magandang Dulot ng Piyudalismo?​
Araling Panlipunan . 1 year ago
Ang piyudalismo ay isang uri ng pamamahala kung saan ang mga naghahari ay binibigyan ng mga lupa at kapangyarihan sa mga nasasakupan nila. Kahit na may ilang mga benepisyo ang ganitong sistema tulad ng maayos na distribusyon ng lupa, mayroon din itong mga hindi magandang dulot. Una sa lahat, dahi... View complete answer
Ilarawan ang kalagayan ng mga pilipino sa pamumuno ng mga Amerikano?​
Araling Panlipunan . 1 year ago
Sa ilalim ng pamumuno ng mga Amerikano, ang mga Pilipino ay nahihirapan sa pag-angat ng kanilang sariling lipunan. Maraming mga Pilipino ang lumalaban laban sa mga patakaran at pagpapatupad ng mga Amerikano upang mabigyan ng karapatan ang mga Pilipino. Habang mayroon ding mga Pilipino na naglalapit ... View complete answer
Saan nakabatay ang mitolohiya ng africa?​
Araling Panlipunan . 1 year ago
Ang mitolohiya ng Africa ay nagmula sa kultura at tradisyon ng mga lokal na tribo at bansa. Ang mga kwento at alamat ay nagsisilbing paraan upang magbigay ng aral at payo sa mga tao. Ang mga mitolohiya ay nagbibigay ng isang konsepto ng kung ano ang tama at mali, at nagtuturo kung paano dapat bumedy... View complete answer
Ano ang monasteryo? paano pinalaganap ang monasteryo ang kaunlaran ng kabuhayan?​
Araling Panlipunan . 1 year ago
Sa loob ng nakalipas na mga dekada, ang monasteryo ay isang mahalagang bahagi ng ebolusyon ng kabuhayan. Ang pagtatayo ng mga monasteryo ay nagsilbi upang makapagbigay ng isang lugar para sa relihiyosong pamumuhay at pag-aaral. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong uri ng kalikasan, ang mga monas... View complete answer
Bakit nagsagawa ng pakikidigmang gerilya ang mga pilipino
Araling Panlipunan . 1 year ago
Sa loob ng mahigit sa isang daang taon, ang mga Pilipino ay nagpakita ng malalim na pagmamahal at tapang sa kanilang mga karapatan. Sa pamamagitan ng pakikidigmang gerilya, ipinakita nila na hindi sila papayag sa paglabag sa kanilang mga karapatan. Ang pakikidigmang gerilya ay isang paraan ng pagtat... View complete answer
Paano naging santo ng kultura ang mga bayan at lungsod sa panahong medyibal?​
Araling Panlipunan . 1 year ago
Sa panahong medyibal, ang mga bayan at lungsod ay naging santo ng kultura dahil sa kanilang malaking papel na ginagampanan sa pag-unlad ng sibilisasyon. Dahil sa kanilang malawak na kaalaman sa iba't ibang disiplina tulad ng teknolohiya, arkitektura, matematika, at relihiyon, ang mga bayan at lungso... View complete answer