Question:

Home remedy sa makating singit

Health . 11 months ago

Answer:

Mayroong ilang mga home remedy na maaaring subukan upang maibsan ang pangangati sa singit. Narito ang ilan sa mga halimbawa:

Paglinis at pagpapahid ng malamig na tubig: Linisin ang apektadong bahagi ng singit gamit ang malinis na tubig at banlawan ito ng mabuti. Pagkatapos, maaaring magsadya ng malamig na kompreso sa singit para maibsan ang pangangati. Ang malamig na temperatura ay maaaring makapagdulot ng pansamantalang kaluwagan sa pangangati.

Paggamit ng baking soda: Gumawa ng pasta sa pamamagitan ng paghalo ng kaunting baking soda at tubig. Ipahid ang pasta sa apektadong bahagi ng singit at hayaang matuyo nang kaunti bago banlawan ito ng malinis na tubig. Ang baking soda ay may mga katangiang antibacterial at antifungal na maaaring makatulong sa pagkontrol sa pangangati.

Paggamit ng aloe vera: Puwedeng gamitin ang fresh aloe vera gel o commercial na mga produkto na naglalaman ng aloe vera. Ipahid ang gel sa singit at hayaang matuyo. Ang aloe vera ay may mga katangiang anti-inflammatory at soothing na maaaring makatulong sa pagkalma ng pangangati.

Paggamit ng apple cider vinegar: Maghalo ng equal parts ng apple cider vinegar at tubig. Gamitin ang solusyong ito bilang pampaligo sa singit o maaaring ipahid gamit ang cotton ball sa apektadong bahagi. Ang apple cider vinegar ay may antimicrobial na katangian na maaaring makatulong sa paglaban sa mga kahalumigmigan at mikrobyo na nagdudulot ng pangangati.

Mahalaga pa ring tandaan na hindi lahat ng pangangati sa singit ay nararapat na gamutin sa pamamagitan ng home remedy lamang. Kung ang pangangati ay patuloy, malubha, o may kasamang iba pang mga sintomas, mahalagang kumonsulta sa isang doktor para sa tamang pag-diagnose at paggamot. Ang doktor ang makakapagbigay ng mga payo at gamot na angkop sa iyong partikular na kondisyon.