Question:

Sintomas ng infection sa ihi

Health . 11 months ago

Answer:

Ang impeksyon sa ihi o urinary tract infection (UTI) ay nagreresulta sa pamamaga at impeksyon ng urinary tract, kabilang ang mga kidney, pantog, pantog ng ihi, at labas ng ihi. Ang mga sintomas ng impeksyon sa ihi ay maaaring magkakaiba depende sa bahagi ng urinary tract na apektado at kahalumigmigan ng impeksyon. Ang mga pangunahing sintomas ng impeksyon sa ihi ay maaaring sumusunod:

Pananakit o kirot sa ibaba ng tiyan: Ito ay isa sa pinaka-karaniwang sintomas ng UTI. Ang pananakit ay maaaring mararamdaman sa ibaba ng tiyan, malapit sa pantog ng ihi, o sa likuran.

Pangangati o pakiramdam ng pagsusunog kapag umiihi: Maaaring maranasan ang pangangati o pakiramdam ng pagsusunog kapag umiihi. Ito ay sanhi ng pamamaga at iritasyon sa loob ng urinary tract.

Madalas na pag-ihi: Ang impeksyon sa ihi ay maaaring magdulot ng pangangailangan na madalas umihi, kahit na ang ihi ay maliit lamang na halaga.

Malakas na pagnanais na umihi: Maaaring maranasan ang malakas na pagnanais na umihi, kahit na ang ihi ay kaunting halaga lamang.

Umihi ng maliliit na halaga: Sa iba't ibang mga impeksyon sa ihi, ang ihi ay maaaring lumabas na kaunti lamang na halaga sa bawat pag-iihi.

Pagbabago sa kulay o amoy ng ihi: Ang ihi ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kulay, tulad ng malabo, madilaw, o may kasamang dugo. Maaaring mayroon ding pagbabago sa amoy ng ihi, na maaaring maging mabantot o hindi karaniwang amoy.

Lagnat: Sa mga impeksyon sa ihi na malubha o kumalat sa ibang bahagi ng urinary tract, maaaring maranasan ang lagnat.

Mahalagang kumonsulta sa isang doktor kapag mayroong mga sintomas ng impeksyon sa ihi. Ang doktor ang makakapagbigay ng tamang diagnosis at magreseta ng mga antibiyotiko o iba pang mga gamot na kinakailangan upang gamutin ang impeksyon sa ihi.