Question:

Paano malaman kasarian ng baby kapag buntis

Health . 11 months ago

Answer:

Ang kasarian ng sanggol sa tiyan ay maaaring malaman sa pamamagitan ng iba't ibang paraan habang ikaw ay buntis. Narito ang ilan sa mga pangunahing pamamaraan na ginagamit upang matukoy ang kasarian ng sanggol:

Ultrasound: Ang ultrasound ay pangunahing pamamaraan na ginagamit upang malaman ang kasarian ng sanggol. Sa pamamagitan ng ultrasound, ang mga larawan ng loob ng tiyan ay nagagawa upang matukoy ang mga bahagi ng katawan ng sanggol tulad ng mga ari. Ang ultrasound ay karaniwang isinasagawa sa ikalawang hanggang ikatlong buwan ng pagbubuntis.

Maternal Blood Test: Ang mga pagsusuri sa dugo ng ina ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa kasarian ng sanggol. Ang ilang mga pagsusuri ay nakakakuha ng mga indikasyon mula sa DNA ng sanggol na nasa dugo ng ina. Halimbawa, ang isang pagsusuri na tinatawag na non-invasive prenatal testing (NIPT) ay maaaring magbigay ng impormasyon sa kasarian ng sanggol.

Amniocentesis: Ang amniocentesis ay isang pagsusuri kung saan ang isang maliit na halaga ng likido na nasa paligid ng sanggol (amniotic fluid) ay kinukuha para sa pagsusuri. Ang pagsusuring ito ay karaniwang ginagawa sa ikalabing-apat na hanggang ikalabing-anim na linggo ng pagbubuntis at maaaring magbigay ng impormasyon sa kasarian ng sanggol.

Mahalagang tandaan na ang mga pamamaraan na ito ay medikal na proseso na dapat lamang isagawa ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Kung nais mong malaman ang kasarian ng sanggol, mahalagang kumunsulta sa iyong doktor o magpa-schedule ng prenatal check-up na may kasamang ultrasound o mga karagdagang pagsusuri.