• Home
  • /
  • Edukasyon sa Pagpapakatao

Question:

Why are power and responsibility intimately linked?Having your own skills and talents, how can you responsibly use them to serve your neighbor, your country, and for the good of the many?

Answer:

Power and responsibility are closely linked because having power gives you the opportunity to make an impact in the world. With power comes the responsibility to use it wisely and for the benefit of those around you. It is important to use your unique skills and talents to serve your family, your community, and the world at large. This is the best way to responsibly use your power and make a positive difference.

Recent answers on Edukasyon sa Pagpapakatao:

Gumawa ng kasabihan tungkol sa pangangalaga sa kalikasan
Ang pag-aalaga sa kalikasan ay wag dapat iwasan. Sa kadahilanang, ang ating planeta ay ang ating tahanan. ... View complete answer
Ano ang iyong nararamdaman sa tuwing merong isang filipino ang nakakapag bigay karangalan sa ating bansa?
Kapag mayroon akong isang kababayang Pilipino na nagpapakita ng galing at kagitingan, syempre proud ako at sobrang ipagmamalaki. Masaya ako dahil ito ay nagbibigay pag-asa para sa ating bansa. Sa bawat taong nagbibigay pagpupuri at karangalan para sa ating bayan, mas nagiging malinaw ang pananaw ko ... View complete answer